97535120
  
Millerjordneset 8, 8520 Ankenesstrand. - Postadresse: Pb. 17, 8501 Narvik

Logo_2.png

Villa Furugården

Losvik Bygg A/S fullførte i 2016 Villa Furugården med Narvik Boligstiftelse som byggherre. Bygget er ca. 2000 m2 og inneholder et dagsenter og 13 leiligheter. Prosjektet gikk ut på å oppdatere de to eksisterende byggene, Kongleveien 3 og dagsenteret, til TEK10 og Husbankens krav. I tillegg til oppføring av et påbygg mellom eksisterende bygg. 

I NARVIK publiserte den 21.09.2016 en annonse med Losvik Bygg angående dette prosjektet:
Side 21 og Side 22 og 23

Bildene viser arbeidet ingeniørarkitekt Leiros Gerd Solveig utførte ved Villa Furugården.

Bilder av fasaden, tatt fra baksiden: