97535120
  
Millerjordneset 8, 8520 Ankenesstrand. - Postadresse: Pb. 17, 8501 Narvik

Logo_2.png

Skjellesvik Hermetikkfabrikk
  • slider Image
  • slider Image


Skjellesvik hermetikkfabrikk i Tysfjord er et vernet bygg som vi i Losvik Bygg A/S har fått i oppdrag å restaurere. Fabrikken er fra 1930-tallet, og mange år ved sjøen har satt sitt spor i bygget. Fabrikken vil bli tatt i bruk som et museum når restaureringen er ferdig.

Under ligger en link til et intervju med en tidligere ansatt ved Skjellesvik hermetikkfabrikk.