97535120
  
Millerjordneset 8, 8520 Ankenesstrand. - Postadresse: Pb. 17, 8501 Narvik

Logo_2.png

Havnens hus

Innvendig rehabilitering av Havnens hus i Narvik. Prosjektet startet opp i oktober 2018 og er forventet ferdigstilt mai 2019. Dette er en totalentreprise med en kontraktsum på 38 mill inkl. mva for byggherre Narvik Havn.