Losvik Bygg AS

Unni B. Losvik

daglig leder
Sivilingeniør

Kjell Reppen

Sivilingeniør
Teknisk sjef

Trygve Losvik Reppen

Prosjektleder
Bygningsingeniør

Irene Røsand

Kontorleder

Yngve Losvik Reppen

anleggsleder
lagersjef

Håvard Losvik Reppen

Anleggsleder

Losvik Glass

Julian Nergård

Glassfagarbeider

Lars Sværd

Glassfagarbeider