Losvik Bygg AS

Unni Losvik Bygg

Unni B. Losvik

daglig leder
Sivilingeniør

Kjell Reppen Losvik Bygg

Kjell Reppen

Sivilingeniør
Teknisk sjef

Trygve Losvik Reppen Losvik Bygg

Trygve Losvik Reppen

Prosjektleder
Bygningsingeniør

Irene Røsand Losvik Bygg

Irene Røsand

Kontorleder

Yngve Losvik Reppen Losvik Bygg

Yngve Losvik Reppen

anleggsleder
lagersjef

Håvard Reppen Losvik Bygg

Håvard Losvik Reppen

Anleggsleder


Losvik Glass

Julian Nergård Losvik Glass

Julian Nergård

Glassfagarbeider

Lars Sværd Losvik Glass

Lars Sværd

Glassfagarbeider