Om oss

Losvik Bygg AS ble etablert i 1980 og har gjennom hardt arbeid og nøktern drift gradvis vokst til en solid bedrift. 

Vi opplever å ha stor tillit i markedet og har erfaring med de fleste typer oppdrag inne bygg og anlegg. 

Vår referanseliste viser en allsidig virksomhet – skoler, sykehjem, boligblokker, barnehager, kaianlegg, forsikringsjobber, byggeprosjekter og ombygging for privatmarkedet . 

Under merkenavnet Losvik Glass tilbyr vi også  solskjerming. 

Losvik Bygg AS er godkjent for ansvarsrett og medlem av en rekke sentrale fagorganisasjoner:

Nordnorske Entrepenørers Serviceorganisasjon (NESO), Byggenæringens Landsforening (BNL), Entrepenørforeningen -Bygg og Anlegg (EBA) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vi er priviligerte og har i dag en bredt sammensatt gjeng av dyktige medarbeidere med høy byggteknisk kompetanse og lang bransjeerfaring.

Gjennom konstruktiv dialog legger vi grunnlaget for en gjensidig forståelse for fleksible løsninger.

Resultatet er en sikker og effektiv gjennomføring av alle arbeidsoppgaver.