Ballangen flerbrukshall - Prosjektdetaljer

Oppgradering av to brannvegger mot garderobeanlegg og basseng
  • Kontraktsstandard
  • Kontraktssum
  • År
  • Byggetid

Godt rigget for brannsikringsjobb 20 tonn med stillas og over 70 kvadratmeter dekke i tre etasjer måtte til da Losvik Bygg rigget seg til for brannsikringsjobben i Ballangen Flerbrukshall.

Oppgradering av to brannvegger mot garderobeanlegg og basseng har stått på planen under det 10 ukers lange oppdraget for Narvik-entreprenøren. - Vi har vært mellom to og fem personer her ute siden midten av fellesferien, forteller Yngve Losvik Reppen om jobben som nylig ble avsluttet. I forkant av hver jobb bruker Yngve og resten av ledelsen i Losvik god tid på å legge en god og effektiv plan for de ulike oppdragene. Under oppdraget i Ballangen etablerte de blant annet en heis med taljer oppunder taket slik at alt av løftearbeid ble lettere og mer effektivt. De dekket også til en del av sportsgulvet slik at de kunne manøvrere en truck rundt stillasene. For å gjør jobben lettere.

- Det handler om å rigge seg riktig og legge godt til rette for arbeiderne våre, forklarer Yngve.