Havnens hus Narvik

Innvendig rehabilitering av alle etasjer.
  • Kontraktsstandard: NS 8407, totalentreprise
  • Kontraktssum: 47,4 mill. inkl. mva
  • År: 2018-2019
  • Byggetid: 8 måneder