Narvik Havn - Prosjektdetaljer

Fornye Narvik Havns to heiser i Fagernesveien 3.
  • Kontraktsstandard
  • Kontraktssum
  • År
  • Byggetid

Godt samarbeid har gitt Narvik Havn to nye løft - Et flott prosjekt med svært god samhandling, forteller Unni Losvik om prosessen med å fornye Narvik Havns to heiser i Fagernesveien 3.

- I dette prosjektet som ellers har vi vært helt avhengig av at de ulike fagene har jobbet sammen som et lag. Dette laget, bestående av Narvik El, Kone, Malersentralen A/S, Lindahl Fargehandel og oss, har fått det til å fungere hele veien, noe som vises både på prosess og resultat.

Dialogen med havna har også vært god, beskriver Unni som har hatt ansvaret for den byggetekniske delen av oppdraget. Samarbeid betyr at selv om det kan være faglige og økonomiske uenigheter og diskusjoner blir disse løst med samarbeid og tillit.

For Yngve Losvik Reppen som har ledet Losviks arbeidet ute, har oppdraget bydd på spennende og lærerike utfordringer. - Vi har blant annet måtte ta i bruk videooverføring fra bunnen av heissjakta og inn i gravemaskinen for at vi skulle ha kontroll på arbeidet vi ikke kunne se fra førerhuset, forteller han om jobben med å meisle ut flere tonn betong fra heissjaktene. For Losvik Bygg ble dette prosjektet det siste i tett samarbeid med Norconsult Narviks Mikhail Belov. - Vi ønsker å benytte anledningen til å takke Mikhail og ønske han og familien lykke til når de nå forlater Narvik og flytter sørover, avslutter Unni.