Polarkraft

Oppussing av kontorer med mer for Polarkraft Narvik
  • Kontraktsstandard: NS8497, sideentreprise
  • Kontraktssum: 1,36 mill. inkl. mva
  • År: 2020
  • Byggetid: 10 uker

Polarkraft sier at de nye lokalene gjør det kulere å jobbe i Narvik.

Det sier konseptansvarlig Morten Stormo hos strømleverandøren midt i Narvik sentrum. Starten på forvandlingen av deres nye topp moderne lokaler, var det Losvik Bygg som sto for.

Vi utførte to parallelle jobber for Narvik Kulturhus. Den ene handlet om fasade og utskifting av vinduer, den andre om innvendig ombygging og klargjøring av de nye lokalene til Polarkraft, forteller Håvard Losvik Reppen.

Når byggefirmaet hadde gjort grovarbeidet kom Løwini inn å satte et varmt og moderne preg på det hele.

Utformingen av lokalene og atmosfæren på jobb, gjør det både triveligere og kulere å jobbe i Polarkraft. Ikke minst bidrar det til ekstra stolthet hos alle oss ansatte, utdyper Stormo.