Sentrumsgården Narvik - Prosjektdetaljer

Innvendig rehabilitering av 1. etg samt skifting av ventilasjonsanlegg.
  • Kontraktsstandard: NS8406 Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 12,5 mill. inkl. mva
  • År: 2019-2020
  • Byggetid: 8 måneder

Sentrumsgården Narvik får nå ren luft og mer tidsriktige kontorer i sentrum.

Nå kan Sentrumsgårdens mange ansatte puste inn frisk og ren luft, mens de som jobber på NAV i 1. etasje har fått nyrenoverte kontorlokaler bygget etter dagens forskrifter og behov.

Nylig overleverte Losvik Bygg nytt ventilasjonsanlegg og et nyrenset kanalnett i hele Sentrumsgården til byggeier Narvikgården Utleiebygg. Med i leveransen var også en ombygging av NAV-lokalene i 1. etasje.

- Et spennende prosjekt med flere skreddersydde tilpasninger underveis, forteller Yngve Losvik Reppen.

Blant annet ble det, på grunn av vanskelig tilkomst, etablert utvendig stillas helt opp til 7. etasje hvor ventilasjonsanlegget skulle monteres. Det ble også satt opp en egen søppelsjakt fra den samme etasjen slik at alt avfallet som ble revet kunne løftes trygt ned.

- Som totalentreprenør føler vi det er vårt ansvar å legge til rette for våre underentreprenører. Når arbeidet flyter øker både trivselen og effektiviteten, konkluderer Yngve.